Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

Prodaja nepokretne imovine-stambeni prostor u KO Cetinje ističe: pon 19.04.2021. | objavljen: sub 10.04.2021. HoldCo east doo Podgorica
Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem (aukcijom) u KO Žabljak ističe: sre 28.04.2021. | objavljen: sub 10.04.2021. Opština Žabljak
Obavještenje o prodaji nepokretnosti putem javnog nadmetanja-voćnjak, dvorište, porodična stambena zgrada u KO Bartula ističe: sre 21.04.2021. | objavljen: pet 09.04.2021. Universal capital bank ad Podgorica
Prodaja nepokretne imovine -katastarska parcela i objekat poslovne zgrade u KO Glavica ističe: pet 23.04.2021. | objavljen: čet 08.04.2021. Opština Danilovgrad
Javni poziva za davanje u zakup građevinskog zemljišta i poslovnih prostora u KO Cetinje ističe: pet 16.04.2021. | objavljen: čet 08.04.2021. Prijestonica Cetinje
Javni poziv za zakup frizerskog salona u KO Đenović ističe: sre 14.04.2021. | objavljen: čet 08.04.2021. Opština Herceg-Novi
Davanje u zakup reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu Sozina ističe: čet 15.04.2021. | objavljen: sre 07.04.2021. Monte put d.o.o. Podgorica
Veliki građevinski plac na ekskluzivnoj lokaciji u Budvi ističe: pet 23.04.2021. | objavljen: sre 07.04.2021. Montenegro Prospects
Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup javnih kupališta broj: 0206-939/1 od 02.04.2021.god. ističe: pon 26.04.2021. | objavljen: pon 05.04.2021. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva
Zakup privremenih lokacija prema izmjeni i dopuni programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.god.broj:0207- 938/1 od 02.04.2021.god. ističe: pet 30.04.2021. | objavljen: pon 05.04.2021. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Budva