(Nabavka male vrijednosti) Nabavka opomenskih tablica Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica uto 13.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Auto gume DOO KOMUNALNO Cetinje uto 13.04.2021.
Reatestacija rasporednika Montecargo Podgorica uto 13.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka urbanog mobilijara JP Čistoća Pljevlja uto 13.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica uto 13.04.2021.