(Nabavka male vrijednosti) Građevinski materijal DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI pet 17.09.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Opravka lokalnih puteva Opština Žabljak pet 17.09.2021.
Rekonstrukcija puta Tuzi-Mataguži Uprava za saobraćaj Podgorica pet 17.09.2021.