Nabavka prehrambenih proizvoda Klinički centar Crne Gore pet 17.09.2021.
Alkoholna i bezalkoholna pića i prehrambeni proizvodi Luka Bar a.d. Crna Gora pet 17.09.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka pića za kantinu J.U.SREDNJA POMORSKA ŠKOLA uto 14.09.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Priprema za Nivo II Programa monitoringa zdravstvenog stanja suma Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pon 13.09.2021.