Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 19.10.2020.| 13:32
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Nove investicije kompanije Carinvest u Grblju - U planu gradnja poslovno-skladišnih objekata i servisa za teretna vozila i autobuse

(Foto: MORT/Idejno rješenje/Studio Grad/Carinvest/Printscreen)
Kompanija Carinvest iz Kotora planira izgradnju novih komercijalnih objekata poslvno skladišne namjene u Grblju, za koje je dobila i saglasnost državnog arhitekte.

Kompanija je dobila saglasnost za dva idejna rješenja koja potpisuje podgorički Studio Grad.

Prva dva objekta planirana su na lokaciji koju čine UP 145 i dio UP 148, blok 7, u okviru LSL Grbalj I. Prvi je planiran u zaleđu lokacije, dok će drugi biti smješten u frontalnom dijelu lokacije.

Kako se navodi u dokumentu, predviđena je fazna realizacija kompleksa kroz dvije faze, i to na način da se svaki od definisanih objekata, sa pripadajućom površinom lokacije sa kojom čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, te pripadajućom infrastrutkruom, može realizovati nezavisno i kao posebna faza.

- Objekti su funkcionalno opskrbljeni u kolsko pješačkom smislu iz magistralnog pravca M-2, i sa internih manipulativnih povšrina kojese na nju priključujui prostiru u dubinu lokacije. Svi objekti su spratnosti Po+P+2 - navodi se u dokumentaciji objavljenoj na Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Prvi objekat predviđen je za servisiranja teretnih vozila i autobusa, nadzemne površine 1.420,20 m2, sa pripadajućim parkingom i pješačko kolskim priključkom na manipulativnu kolsku površinu parcele.

Glavni korisnički ulaz u objekat je sa pristupnog parking i ozelenjene površine, dok se servisni pristup za snabdijevanje i prilaz servisnoj zoni, locira pored u dijelu proširenja manipulativne povšrine.

Drugi objekat površine 5.352,50 m2 koncipiran je kao muiltifunkcionalni sklop u kome je organizovana funkcionalna podzona za praonicu vozila, servisiranje i tehnološka linija za obavljanje tehničkog pregleda vozila.

- U trećini osnove prizemlja planirana je pumpna stanica za gorivo, sa pripadajućim poslovno administrativnim i komercijalnim djelom. U okviru njega planiran je i ugostiteljski sadržaj sa kuhinjskim blokom. Na spratovima objekta organizovan je prostor prevashodno namijenjen komercijalnoj djelatnosti uz mogućnost reorganizacije u komplementarnu poslovno administrativnu namjenu - stoji u idejnom rješenju.

Dalje se navodi da je ispod objekta organizovana podzemna garaža ukupne neto površine 3. 866,40 m2 predviđena za parkiranje vozila i prateće tehničke prostorije koje su podrška zahtjevnim poslovno servisnim sadržajima nadzemnih etaža.

(Foto: MORT/Idejno rješenje/Studio Grad/Carinvest/Printscreen)
Takođe u Grblju, na lokaciji koju čine dio UP 6, čitava UP 7, i dio UP 8 u okviru LSL Grbalj I Carinvest planira izgradnju još tri objekta.

Na lokaciji se danas nalazi metalna montažno-demontažna oprema za separaciju pjeska i proizvodnju betona, i ovim projektom se predviđa njeno zadržavanje. Predviđena je fazna realizacija kompleksa, i to na načinda se svaki od definisanih objekata, sa pripadajućom površinom lokacije,sa kojom čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu,te pripadajućom infrastrutkruom, može realizovati nezavisno i kao posebna faza.

Svi objekti su spratnosti Po+P+2, a prvi je planiran kao poslovno-komercijalni objekat u zoni uz glavni magistralni pravaca, nadzemne površine 7.039.78 m2 bruto, sa pripadajućim parkingom i pješačko kolskim priklučkom na magistralu.

Podzemna garaža je ukupne bruto površine 2.401m2. Glavni korisnički ulaz u objekat je sa pristupnog parking i ozelenjene površine, dok se servisni pristup za sabdijevanje i prilaz podzemnoj garaži locira u zeleđu gabarita, priključujući se na internu saobraćajnicu. Ovime se segregiraju različite grupe korisnika i neophodnih funkcija kojima se opslužuje čitav sklop. Osnovni sadržaj je organizovan na tri etaže, koje se mogu koristiti u funkciji komercijalnih djelatnosti ili organizovanja poslovno-administrativnih namjena.

Drugi objekat planiran je kao poslovno-skladišni i smješten je u središtu lokacije, površine 998,20 m2 bruto, sa pratećim parkingom i pješačko kolskim priključkom sa interne saobraćajnice koja se priključuje na magistralni pravac M-2.

- Objekat je poslovno skladišne namjene, u smislu organizovanja manjih skladišno magacinskih jedinica na dvjema spratnim etažama, i parking površine u prizemlju. Vertikalna komunikacija je organizovana bočno postavljenim stepeništem - stoji u dokumentaciji.

I treći objekat planiran je kao poslovno-skladišni, ukupne bruto površine nadzemnih etaža 5.043m2., dok je bruto površina podzemne garaže 1.681 m2.

- Ovaj objekat projektovan je kao skladišni, sa prostorima za skladištenje organizovanim na tri etaže. Vertikalne komunikacije su planriane stepenišnim jezgrima, liftom i platformom za dostavna vozila - navodi se.

Svi objekti su shodno konfiguraciji prilaza u prizemljima i unutrašnjoj organizaciji, prilagođeni kretanju i kroištenju od strane lica sa posebnim potrebama.

- Svi objekti su planirani u montažnoj armirano betonskoj konstrukciji sa svim propisanim seizmičkim elementima ukrućenja i stabilizacije. Precizna tehnologija izvođenja i projektovanja specifičnih elemenata biće definisana izradom Glavnog projekta. U objektu su predviđene instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, grijanja i hlađenja i odimjavanja garaže, te telekomunikacione instalacije. Poseban dio instalacija biće protivpožarne instalacije, u vidu stabilnog sistema za zaštitu od požara i prateće opreme - dodaje se u dokumentaciji.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.