Pogledajte poslovne šanse po grupama:
Željezna ruda
Automobili, auto dijelovi
Metaloprerađivanje
Građevinske, rudarske i šumarske mašine, dijelovi
Biro i školska oprema, papirna konfekcija
Brodovi i čamci (brododgradnja), dijelovi
Grafička industrija, štamparije
Namještaj
Servis željezničkih sredstava
Liftovi, pokretne trake, elevatori, vertikalni transport
Avio servis letilica
Vazduhoplovi (avioni, helikopteri, dronovi), dijelovi
Elektro-energetske mašine i postrojenja
Naftni derivati-petrohemija
Grijaća tijela
Poljomehanizacija, oprema za proizvodnju hrane i pića
Deponije, jalovišta
Kamioni, rezervni dijelovi
Mali kućni aparati
Palete, ambalaža za skladištenje, oprema za kontejnerski saobraćaj